Databázová pozice

Databázová pozice

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude personální agentura SYNERGIE, s.r.o., IČO: 45808139, Praha 8, Sokolovská 84-86, PSČ 18600 a ostatní společnosti skupiny SYNERGIE vyjmenované níže, jakožto společní správci, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů. Zobrazit více

Odesláním svého životopisu vyjadřujete jako subjekt údajů svůj výslovný souhlas se zpracováním a uchováním Vašich osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně osobních údajů, zpracovávají společnosti ve skupině SYNERGIE, konkrétně společnosti SYNERGIE, s.r.o., IČO 45808139, SYNERGIE TEMPORARY HELP s.r.o., IČO 26711834, obě se sídlem Sokolovská 84-86, 186 00 Praha 8, Česká republika a SYNERGIE Slovakia s.r.o., IČO 35766239, SYNERGIE TEMPORARY HELP s. r. o., IČO 48265403, obě se sídlem Dunajská 4, 811 08 Bratislava, Slovenská republika (dále společně jen „SYNERGIE“), jakožto společní správci.

V jakém rozsahu budou Vaše osobní údaje zpracovávány?
SYNERGIE bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu údajů potřebných pro zprostředkování zaměstnání, a to zejména údajů přiložených Vámi jako kandidátem v životopise a motivačním dopisu, nebo v dotazníku kandidáta (dále jen "Osobní údaje").

Jak a kdy můžete tento souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?
Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat písemným oznámením o odvolání souhlasu doručeným společnosti SYNERGIE (formou e-mailové zprávy nebo vyplněním formuláře na webové stránce).

Kdo bude mít přístup k Vašim osobním údajům?
Zasláním Vašeho životopisu taktéž vyjadřujete souhlas s tím, že společnost Synergie může Osobní údaje předat potenciálním zaměstnavatelům, jako zpracovatelům, tak, aby byl naplněn účel zpracování: zprostředkování zaměstnání. Dále vyjadřujete souhlas s poskytováním Osobních údajů potenciálním zaměstnavatelům, jako zprostředkovatelům, z jiných členských zemí EU a mimo EU.

Jaké máte v souvislosti s ochranou osobních údajů práva?
Dle ustanovení článků 13 až 22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně osobních údajů, t. j. máte právo:
• požádat správce o informaci o zpracování svých osobních údajů a vysvětlení nesrovnalostí ohledně zpracování osobních údajů,
• požadovat přijetí opatření k nápravě, zejména provedení blokace, opravy, doplnění nebo likvidace dotčených osobních údajů,
• na opravu nepřesných osobních údajů,
• na výmaz osobních údajů,
na omezení zpracovávání osobních údajů,
• na přenositelnost údajů jinému správci případně se můžete obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, kde můžete požadovat nápravu.

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny?
Veškeré poskytnuté osobní údaje, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi, jako jsou bezpečnostní zámky, hesla a kódy, softwarové brány a chráněné přístupy, trezory a uzamčené skříně. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto svým souhlasem berete na vědomí, že k Vašim osobním údajům může získat neoprávněně přístup třetí osoba a údaje mohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením bezpečnostních opatření správce. V této souvislosti nicméně správce zaručuje, že používá také bezpečnostní opatření, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k poskytnutým osobním údajům a zároveň pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku.

Veškeré informace předané společnosti SYNERGIE jsou přísně důvěrné.

Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

Osobní údaje
Kontaktní údaje
Komentáře a přílohy