Jak nasměrovat svou kariéru
Jak napsat životopis
Jak napsat motivační dopis
Jak se připravit na pohovor

Když přijde ve Vašem životě čas na velký “projekt” (hledání nové práce), jde o skutečně významnou změnu, ať už nastává z jakéhokoli důvodu. A to, že štěstí přeje připraveným, Vám v tomto případě skutečně pomůže. Ze všeho nejdříve je nezbytně nutné uvědomit si, co chcete dělat a jakým směrem se budete ubírat.

Pevné nasměrování nové kariéry

Klíčem k tomu je shrnutí si dosavadní kariéry, posouzení úspěchů, dovedností, zkušeností a profilu osobnosti. Jednoduše všeho, co Vás baví a děláte rádi a v čem jste dobří. Na těchto základech si totiž můžete snadno vytvořit vizi budoucí kariéry a začít pracovat na následných krocích. Tedy být připraveni, být efektivní, produktivní a udělat si čas na hledání nové výzvy.

Co Vám může pomoci?

Odpovězte si na následující otázky:

 • V čem jste skutečně dobří?
 • Jaké jsou Vaše kompetence?
 • Co Vás baví?
 • Kam se chcete ubírat?
 • Jaké jsou Vaše silné a naopak slabé stránky a rezervy?
 • Existuje nějaká společnost, pro kterou byste chtěli pracovat?
 • Jakou práci byste rozhodně nechtěli dělat?
 • Jste ochotni pro práci něco obětovat?
 • Jaká firemní kultura je Vám blízká?

Vezměte v úvahu i takové věci jako:

 • pracovní prostředí (open-space x práce doma),
 • oblečení (oblek/kostým x neformální oblečení),
 • mobilita (jste ochotni se za prací přestěhovat?),
 • časová flexibilita.

Jste připraveni na spuštění svého nového osobního projektu? Teď je ta pravá chvíle! Přejeme Vám hodně štěstí a úspěchů!

Odemkněte si dveře k novému zaměstnání!

Sepište své schopnosti, kvalifikaci a zkušenosti takovým způsobem, aby se o Vás potenciální zaměstnavatelé měli s nadsázkou chuť rvát. Dobře připravený a napsaný profil totiž skutečně může několikanásobně zvýšit Vaše šance k pozvání na pohovor. Nejen proto přinášíme následující tipy, které Vám bezesporu pomohou k vytvoření úspěšného životopisu, a pevně věříme i pootevřou ony dveře k vysněnému místu.

Tipy pro uchazeče na juniorskou pozici:

 • Udržte informace krátké, držte se formátu A4 – dobrý životopis má být stručný, jasný,
 • profesionální fotografie není nezbytností, pokud ji však přiložíte, měla by být profesionální,
 • časové období uvádějte v pořadí měsíc, rok /od – do/,
 • ctěte základní strukturu CV: osobní údaje, informace o vzdělání, pracovní zkušenosti / brigády, zájmy, dovednosti/,
 • nezapomeňte na jazykové znalosti, snažte se být objektivní, nepodceňujte se, ale ani nepřeceňujte, můžete přiložit certifikáty nebo testy, na základě kterých je měřitelné jaké úrovně dosahujete,
 • uveďte takové zkušenosti, které jsou relevantní k dané pozici, o kterou se právě ucházíte.
 • je nabytá praxe relevantní ke konktrétní dané pozici? Pokud ano, uveďte ji,
 • popište stručně náplň Vaší dosavadní práce, poznámka: náplň práce pojmenovaná administrativní prací není relevantní, buďte více konkrétní,
 • uveďte i jiné aktivity: psaní blogu, článků, členství ve studentských organizacích, absolvování kurzů či mimoškolní aktivity, doplňte link nebo portfolio Vaší práce a nezapomeňte přidat link na Váš profil na LinkedInu.

Rady pro uchazeče o seniorskou pozici

 • Držte se hesla být struční,
 • zkuste dodržet pořadí: osobní údaje, pracovní zkušenosti, dosažené vzdělání,
 • podrobně se věnujte pouze třem posledním pracovním pozicím, dodatečné informace uveďte na následujícím pohovoru,
 • pozice uvádějte od nejnovější po nejstarší,
 • není nutné vypisovat školy, které jste absolvovali, stačí pouze dosažené vzdělání,
 • náplň práce vložte do odrážek,
 • své nejdůležitější dosažené úspěchy uveďte ve zkratkách, pokud se chcete podělit o důlěžité projekty, můžete je rozepsat zvlášť,
 • jiné aktivity, psaní blogů, odborných publikací, článků, absolvování kurzů či členství odborných sdružení, vždy uveďte,
 • v neposlední řadě se snažte držet svůj životopis aktualizovaný,
 • informace z životopisu by měly být stejné jako jsou na Vašem LinkedInu, na který nezapomeňte přidat odkaz.
>

Motivační dopis hraje důležitou roli v přijímacím procesu. Bohužel však často adresáta nijak nepřesvědčí o kvalitách autora, neboť většina těch, co jej píší, vnímá motivační dopis jen jako pouhou formalitu. Nicméně právě tato „formalita“ může personalistu mnohdy přesvědčit o tom, aby Vás pozval k pohovoru.

Jak tedy napsat takový motivační dopis?

 • Zamyslete se nad tím, kdo bude Váš motivační dopis číst.
 • Průměrnost nestačí, Váš dopis musí být lepší než ostatních. Nalaďte se proto na kulturu společnosti, ve které máte zájem pracovat, vyjádřete motivaci a zájem o konkrétní pozici. Buďte konkrétní, přesvědčiví, aniž byste byli arogantní.
 • Motivační dopis je osobní dopis, použijte svůj vlastní styl. Rozhodně nekopírujte.
 • Buďte realističtí a poukažte na své silné stránky. Váš dopis by měl odrážet pozitivního ducha a orientaci na budoucnost. Nezapomeňte zmínit své úspěchy, vzdělání či odborné praxe. Podpořte svá prohlášení konkrétními zkušenostmi.
 • Motivační dopis je doplňkem životopisu, ve kterém můžete poukázat na některé z příslušných položek v životopisu a také zdůraznit, proč jste právě Vy ten nejlepší kandidát. Proto se ujistěte, že zde neuvádíte něco, co ve svém životopisu nemáte.
 • V případě zaslání dopisu prostřednictvím e-mailu se ujistěte, že jej zasíláte z Vaší soukromé schránky a ne z adresy svého současného zaměstnavatele. Přizpůsobte ho dané pozici a jménu adresáta.
 • Před odesláním si zkontrolujte gramatiku a slovosled. Doporučujeme nechat dopis přečíst blízké osobě.

V dnešní době už není pohovor jako pohovor. Zaměstnavatelé a personální agentury jsou vynalézaví, ostatně doba si to žádá a technika umožňuje. Co Vás tedy může potkat?

Telefonický pohovor

Nenechte se zaskočit a překvapit telefonátem, který se mnohdy stane jakýmsi předpohovorem a prvním krokem k pozvání na osobní setkání. Telefonické pohovory šetří čas a peníze a často přichází zcela neohlášeně.

Video pohovory/skype

 • Stejně jako telefonické pohovory, šetří videa čas i peníze. Mnohdy se využívají pokud je kandidát v zahraničí. I na tento pohovor je možné se dobře připravit. A pozor, velkou roli zde hraje první dojem!
 • Ukliďte si proto pracovní desku, zkontrolujte nastavení kamery a po celou dobu pohovoru se dívejte přímo do ní. Oblékněte se formálně, jste sice doma, ale dělat pohovor v pyžamu není úplně v pořádku.
 • Postarejte se o to, aby Vás nikdo nerušil: domácí zvířata, děti nebo spolubydlící jsou sice milá společnost, ale…
 • Hlídejte si verbální i neverbální projev. Můžete totiž zapůsobit skvěle nebo přesně naopak. Přehnaná servilita ani odtažitost proto nejsou na místě. O zbytečných pohybech rukou, hlavy či těla ani nemluvě.

Pohovor u oběda či večeře

Takové typy pohovorů se využívají při obsazení vyšších pozic.

Assessment Centrum (AC)

Skupinová metoda výběru je velmi efektivní metoda a stále častěji se uplatňuje. Pracovní pozice je vlastně řada kritérií, dle kterých se hodnotí jednotlivé kompetence každého účastníka AC. Skupina hodnotitelů sleduje schopnosti, dovednosti, potenciál, reakce a chování všech účastněných kandidátů.

Behaviorální pohovor

Díky behaviorálnímu pohovoru zjistíme, zda je kandidát na danou pozici připraven. U tohoto pohovoru je vhodná přítomnost dvou personalistů, kdy jeden klade otázky a pozoruje reakce uchazeče, druhý zapisuje odpovědi. Otázky jsou zaměřeny na konkrétní chování v minulosti a jeho následků.

Pohovor jako sebeprezentace

Kandidát má časové vymezení k tomu, aby se co nejlépe odprezentoval před personalistou.

Pohovor, která má několik kol

V čem spočívá? Tentýž pohovor absolvuje kandidát s různými lidmi, jde o nás/personalisty, nadřízeného, manažera oddělení, ředitele společnosti… Mezi jednotlivými pohovory může být různě dlouhý časový odstup, můžou však také následovat ihned po sobě. Každý s kým kandidát vede pohovor se může ptát na různé kompetence.

Případové studie (case study)

V tomto případě se soustředíme na analytické myšlení kandidáta a jeho schopnosti řešit problémy. Nezaměřujeme se příliš na výsledek, jako na průběh a postup/y řešení. Účastníkovi předložíme i reálné situace, které v novém zaměstnání může/bude řešit.

Skupinový pohovor

Jde o klasické interview za přítomnosti více kandidátů/uchazečů najednou. Tento pohovor nejen, že šetří čas, ale při zakomponování modelových situací si kandidáti mohou vyzkoušet různé role a situace.

Panelový pohovor interview

Pracovní pohovor se koná, před personalistou, a většinou i osobou/osobami ze strany zaměstnavatele. Může se stát, že po pohovoru bude ihned uchazeči oznámen výsledek.

Zaujali jsme vás?

Dejte nám o sobě vědět, zajímá nás váš profesní příběh.

Nastavení cookies